Torsted lokalhistoriske arkiv.

 Følgende publikationer kan købes på arkivet

Alfred Kaaes Torstedbog fra 1945 er genoptrykt i 2000 og sælges for 450 kr.

Torsted Sogn er en delvis opdatering til år 2000 og sælges for 80 kr.

Heftet om lærer Trøstrup er en mere fyldig beskrivelse af en enkelt mands betydning for Torsted sogn. Den sælges for 40 kr.

Heftet om fattiggården Årup er skrevet i forbindelse med at Historisk forening udgiver en bog om fattiggårde i Hind Herred, Artiklen herfra er udvidet med en omtale af tidligere tiders fattigforsorg. Det sælges for 40 kr.