Torsted lokalhistoriske arkiv.

Velkommen til Torsted Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside.

Billedet viser Torsted Kirke set fra syd.


Du kan kontakte Torben Thomsen på 

Telefon 97333303
mail til arkivet

Eller Poul Henning 40423208


Lokalarkivet håber at holder åbent hus

igen i  2023.


Arkivet har fået en serie af skolebilleder fra friskolen.

ved nogle af dem er der usikkerhed om navne på nogle personer. Derfor vil alle med tilknytning til friskolen, især "gamle" elever være velkomne til at se billederne og hjælpe os med navngivningerne.Besøg arkiv.dk 

Her er søge funktion

 

Torsted er et gammelt landsogn, der ligger i Ringkøbing - Skjern Kommune. Der er flere steder og sogne i Jylland, der hedder Torsted, derfor forklaringen.

Arkivets opgave er at indsamle arkivalier, dvs. dokumenter og billeder, der hører til sognet, opbevare dem for fremtiden og give adgang til alle interesserede til at se materialerne. Alle er velkommen til at kontakte arkivet, og bidrage med billeder, dokumenter og historier.

Har du gamle billeder, papirer, skøder, attester og andet, som du ikke ønsker at beholde, er du velkommen til at aflevere dem på arkivet.

Historiske billeder har altid interesse, og vi tager gerne en elektronisk kopi, så du kan tage originalen med hjem igen.

Det er vigtigt, at billederne er forsynet med tid og sted, ligesom med navne på personer.

 Alt bliver registreret i Arkibas, som er en elektronisk registrering, der gør arkivalierne søgbar

 

Arkivfonde og billeder kan ses på siden: arkiv.dk


 

 

25. maj 2018 er en ny lov om beskyttelse af personlige data og billeder trådt i kraft.

Torsted lokalhistoriske Arkiv respekterer naturligvis de nye regler, og vi mener ikke, at vi med de eksisterende fonde og billeder overtræder reglerne.

Skulle nogen føle sig gået for nær i de offentliggjorte billeder, fjerner vi naturligvis billederne og/eller navnene på disse personer.

Arkivet har været så heldig at få tildelt 10.000 kr. af Veluxfonden. Disse er brugt til at købe en arbejdsplads til arkivet bestående af en PCér, scanner og farvelaserprinter.

Det betyder, at besøgende, der kommer med billeder og dokumenter til låns, kan få originalerne med hjem med det samme.

Vi kan også lave kopier af arkivets billeder til en symbolsk pris, hvis man møder op.

Mindesten og andre seværdigheder kan ses på

historiskatlas.dk


Gamle luftfotos, som er taget af gårde og ejendomme kan ses på

kb.dk/danmarksetfraluften

Alfred Kaaes  historiske sten, der skal vise Danmarks historie fra oldtid til nutid.

Den står ved Kronheden Skole, hvor han var lærer gennem mange år.

Alfred Kaae var meget historisk interesseret og har skrevet Torstedbogen, som kan købes hos arkivet.