Torsted lokalhistoriske arkiv

Arkivet ligger på Torstedvej 52 i Torsted, 6980 Tim og drives i samarbejde med Torsted Sogneforening

Arkivleder er Agner Andersen, Trøstrupvej 12 Torsted 6980 Tim, Som kan kontaktes på:

tlf. 97 33 34 29, eller

e- mail: agner@mvbmail.dk.

Mindesten, udhugget af Lærer Jens Andersen Trøstrup.

Den står øst for Klausievej

lidt syd for Kaaesvej

Hvis man gør sig den ulejlighed at se på stenens "bagside", ser man at det er en dobbelt mindesten, da bagsiden markerer 100 året for Stavnsbåndets ophævelse.