Torsted lokalhistoriske arkiv.

Velkommen til Torsted Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside.

Billedet viser Torsted Kirke set fra syd.

 

Torsted er et gammelt landsogn, der ligger i Ringkøbing - Skjern Kommune. Der er flere steder og sogne i Jylland, der hedder Torsted, derfor forklaringen.

Arkivets opgave er at indsamle arkivalier, dvs. dokumenter og billeder, der hører til sognet, opbevare dem for fremtiden og give adgang til alle interesserede til at se materialerne. Alle er velkommen til at kontakte arkivet, og bidrage med billeder, dokumenter og historier.

Har du gamle billeder, papirer, skøder, attester og andet, som du ikke ønsker at beholde, er du velkommen til at aflevere dem på arkivet.

Historiske billeder har altid interesse, og vi tager gerne en elektronisk kopi, så du kan tage originalen med hjem igen.

Det er vigtigt, at billederne er forsynet med tid og sted, ligesom med navne på personer.

Alt bliver registreret i Arkibas, som er en elektronisk registrering, der gør arkivalierne søgbare.

Arkivet er åbent efter aftale med arkivar Agner Andersen på

tlf. 97 33 34 29 eller mail: agner@mvbmail.dk

 

Arkivfonde og billeder kan ses på siden: arkiv.dk

 

 

Mindesten og andre seværdigheder kan ses på

Gamle luftfotos, som er taget af gårde og ejendomme kan ses på

Alfred Kaaes historiske sten, der skal vise Danmarks historie fra oldtid til nutid.

Den står ved Kronheden Skole, hvor han var lærer gennem mange år.

Alfred Kaae var meget historisk interesseret og har skrevet Torstedbogen, som kan købes hos arkivet.