Torsted lokalhistoriske arkiv.

Åbent arkiv.

Torsted lokalhistoriske arkiv indbyder alle interesserede til at besøge arkiver lørdag d. 1. april fra kl. 14 - 16.

Sogneforeningen vil være vært med en kop kaffe.

Arkivet vil gerne modtage eller låne billeder af historisk interesse.Husk angivelse af tid og sted, samt navne på personer, der er på billederne.

Lånte billeder scannes, så man kan få originalerne med hjem.

Traditionen tro vil vi gerne vise noget særligt denne dag.

 

Desuden åbner arkivet altid efter aftale med arkivaren, Agner Andersen på tlf. 97 33 34 29 eller mail: agner@mvbmail.dk

 

Velkommen til Torsted Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside.

Billedet viser Torsted Kirke set fra syd.

 

Torsted er et gammelt landsogn, der ligger i Ringkøbing - Skjern Kommune. Der er flere steder og sogne i Jylland, der hedder Torsted, derfor forklaringen.

Arkivets opgave er at indsamle arkivalier, dvs. dokumenter og billeder, der hører til sognet, opbevare dem for fremtiden og give adgang til alle interesserede til at se materialerne. Alle er velkommen til at kontakte arkivet, og bidrage med billeder, dokumenter og historier.

Har du gamle billeder, papirer, skøder, attester og andet, som du ikke ønsker at beholde, er du velkommen til at aflevere dem på arkivet.

Historiske billeder har altid interesse, og vi tager gerne en elektronisk kopi, så du kan tage originalen med hjem igen.

Det er vigtigt, at billederne er forsynet med tid og sted, ligesom med navne på personer.

Alt bliver registreret i Arkibas, som er en elektronisk registrering, der gør arkivalierne søgbare.

 

Arkivfonde og billeder kan ses på siden: arkiv.dk

 

 

Gamle luftfotos, som er taget af gårde og ejendomme kan ses på

Alfred Kaaes historiske sten, der skal vise Danmarks historie fra oldtid til nutid.

Den står ved Kronheden Skole, hvor han var lærer gennem mange år.

Alfred Kaae var meget historisk interesseret og har skrevet Torstedbogen, som kan købes hos arkivet.